zrzeczenie sie

Treść oferty online
MYSPEED.ONE zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji. Roszczenia przeciwko MYSPEED.ONE, które odnoszą się do materiału lub spowodowanego przez zastosowanie lub użycia informacji lub stosowania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji jest zasadniczo wykluczone, o ile nie stwierdzono umyślnego z MYSPEED.ONE lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty są niewiążące. MYSPEED.ONE zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

links
Do bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych, które leżą poza zakresem odpowiedzialności MYSPEED.ONE, wchodzi w życie zobowiązanie tylko w przypadku, gdy MYSPEED.ONE zdaje sobie sprawę z treści i było to technicznie możliwe i uzasadnione, aby korzystać w Zapobiegaj nielegalnym treściom. MYSPEED.ONE niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​na łączach nie było żadnych nielegalnych treści na połączonych stronach. MYSPEED.ONE nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treści lub autorstwo połączonych / powiązanych stron i niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich połączonych / powiązanych stron, które zostały zmienione po link. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji tylko dostawcą połączonej stronie ponosi odpowiedzialności zagranicznej.

prawo autorskie
MYSPEED.ONE dąży do przestrzegania praw autorskich wykorzystywanych plików multimedialnych i tekstów, używać materiałów stworzonych przez MYSPEED.ONE plików multimedialnych i teksty lub korzystać z plików multimedialnych bez licencji i tekstów. Jeżeli na odpowiednich stronach znajduje się nieoznakowany plik multimedialny lub tekst chroniony zagranicznymi prawami autorskimi, nie można ustalić praw autorskich do MYSPEED.ONE. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich MYSPEED.ONE usunie odpowiedni obiekt po powiadomieniu lub oznaczy go odpowiednim prawem autorskim. Prawa autorskie do obiektów stworzonych przez MYSPEED.ONE pozostają wyłącznie w MYSPEED.ONE. Powielanie lub wykorzystywanie takich plików multimedialnych lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody MYSPEED.ONE.

moc prawną
Jeśli sekcje lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

zdjęcie kredytów

Error404-Image: Designed by Bamdewanto